Arctic Support, home of Auction2000™-Online

Läs mer på Svenska

Read more in English
Behöver Ni ett auktionssystem som hjälper Er i ert vardagliga jobb med auktioner?
Nu har Ni chansen att få tillgång till ett auktionssystem med samma funktionalitet som de största auktionsfirmorna använder, men till en bråkdel av kostnaden jämfört med andra program.

Auction2000™-Online hjälper Er med ALLT inom:
kundregistrering, objektregistrering, anbudsregistrering och total redovisning av köpare och säljare.

I auktionssystemet kan Du administrera vanliga "klubbauktioner" men även "webauktioner".
Vårt auktionssystem kan användas av Er som har vanliga "bond-auktioner", men även av Er som har "inomhusauktioner" där förhandsbud och förnumrerade objekt är vanliga.
Do you need a computer system that helps you in your everyday job with the auction?
Now is your chance to have access to an auction system with the same functions that the largest auction houses are using, but at a fraction of the cost.
Auction2000™-Online will help you with everything in; customer registration, lot registration, bid registration and overall accounting of buyers and sellers.
The system allows you to administer regular "Hammer auctions" but also "webauctions".